ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ iN-LINE

γωνια in-linΕ σε In-Line

 • In-Line  σε In-Line 1/4 - 1/4
 • In-Line  σε In-Line 3/8 - 3/8
 • In-Line  σε In-Line 1/4 - 3/8

γωνια ΜΕ ΠΑΣΟ ΣΕ in-linΕ

 • Πάσο  σε In-Line 1/4 - 1/4
 • Πάσο  σε In-Line 3/8 - 3/8
 • Πάσο  σε In-Line 1/4 - 3/8

γωνια αρσενική - θηλυκη in-linΕ

 • In-Line  σε In-Line 1/4 - 1/4
 • In-Line  σε In-Line 3/8 - 3/8
 • In-Line  σε In-Line 1/4 - 3/8

ταφ in-line ΣΕ in-linΕ σε In-Line

 • In-Line  In-Line In-Line 1/4 - 1/4 - 1/4
 • In-Line  In-Line In-Line 3/8 - 3/8 - 3/8

ταφ in-line σε πασο ΣΕ in-linΕ

 • In-Line  Πάσο In-Line 1/4 - 1/4 - 1/4
 • In-Line  Πάσο In-Line 3/8 - 3/8 - 3/8

ταφ in-line ΣΕ in-linΕ αρσενικο σε in-line

 • In-Line In-Line In-Line 1/4 - 1/4 - 1/4
 • In-Line In-Line In-Line 3/8 - 3/8 - 3/8

συνδεσμοσ in-line ΣΕ in-linΕ

 • In-Line  In-Line 1/4 - 1/4
 • In-Line  In-Line 3/8 - 3/8
 • In-Line  In-Line 1/4 - 3/8

συνδεσμος in-line σε πασο αρσενικο

 • In-Line  Πάσο 1/4 - 1/4
 • In-Line  Πάσο 3/8 - 3/8
 • In-Line  Πάσο 3/8 - 1/4
 • In-Line  Πάσο 1/4 - 3/8

συνδεσμοσ in-line ΣΕ πασο φηλυκο

 • In-Line Πάσο 1/4 - 1/2
 • In-Line Πάσο 3/8 - 1/2

συνδεσμοσ in-line ΣΕ in-line αρσενικο

 • In-Line In-Line 1/4 - 1/4
 • In-Line In-Line 3/8 - 3/8

σωληνας in-linε

 • In-Line  1/4
 • In-Line  3/8

ασφαλεια In-line

 • In-Line 1/4
 • In-Line 3/8