ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

pf-pp1

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 10″ με διαπερατότητα 1μm.

pf-pp5

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 10″ με διαπερατότητα 5μm.

pf-pp10

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 10″ με διαπερατότητα 10μm.

pf-pp20

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 10″ με διαπερατότητα 20μm.

pf-crm

Κεραμικό φίλτρο 10″ με διαπερατόυητα 0,3μm.

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

pf-ΑΒ

Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 10″ με διαπερατότητα 1μm.

pf-UAB

Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 10″ με διαπερατότητα 0,5μm.

pf-CCAH

Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα 10″ με διαπερατότητα 25μm.

pf-CKDF

Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα με KDF 10″ με διαπερατότητα 25μm.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗς

pf-SOFT

Φίλτρο αποσκλήρυνσης με ρητίνη 10″.

pf-S-POL

Φίλτρο αποσκλήρυνσης με πολυφωσφορικούς κρυστάλλους 10″.

ΦΙΛΤΡΑ IN-LINE

pfPP-5M-QC

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 5μm.

pfAB-5M-QC

Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 5μm.

pf-ULTRA

Φίλτρο μεμβράνης ινών 0,02μm.

pf-CA33

Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα.

pf-MINERAL

Φίλτρο εμπλουτισμού.

pf-R-SOFT

Φίλτρο αποσκλήρυνσης με ρητίνη.