ανω παγκου

pffa

Φίλτρο βρύσης κεραμικό με ενεργό άνθρακας.

pf-pp5

Φίλτρο άνω πάγκου με ενεργό άνθρακα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗς ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

pf-Κ2

Διπλό σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου με δικό του βρυσάκι.

pf-K3 eco

Τριπλό σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου με δικό του βρυσάκι.

pf-k3

Τριπλό σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου με δικό του βρυσάκι.

pf-k4ultra

Τετραπλό σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου με δικό του βρυσάκι.

pf-k5plus

Πενταπλό σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου με δικό του βρυσάκι.

συστηματα αντιστροφης οσμωσησ

pf-ro3000

Αντίστροφη όσμωση τριών σταδίων για ενυδρεία.

pf-ro5000

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης πέντε σταδίων. 

pf-ro6000

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων. 

pf-box6000

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης έξι σταδίων με αντλία. 

συστηματα ψυγειων

pfPP-5M-QC

Φίλτρο πολυπροπυλενίου 5μm.

pfAB-5M-QC

Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 5μm.

pf-CA33

Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα.

pf-R-SOFT

Φίλτρο αποσκλήρυνσης με ρητίνη.

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

pf-POL-MA

Φίλτρο αποσκλήρυνσης για πλυντήρια.  

pf-POL-PAMA

Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για το φίλτρο πλυντηρίου. 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

pf-sh5c

Φίλτρο για το μπάνιο.

pf-Pa-sh5c

Ανταλλακτικό φίλτρο για το μπάνιο.